Back

NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA

Pronadjite odgovor na vaše pitanje

Jezička škola Blackbird poseduje akreditaciju za kvalitet nastave i menadžmenta škole. Akreditaciju izdaje asocijacija kvalitetnih jezičkih škola YALS u skladu sa standardima koje propisuje EAQUALS, vodeće telo za kvaltiet nastave jeičkih škola.

Blackbird je ovlašćeni centar za pripremu međunarodnih ispita univerziteta u Kembridžu - Cambridge Assessment English.
B2 nivo predstavlja visok nivo jezičke kompetencije, koji se obično naziva ’samostalnim’. Vreme koje je potrebno za dostizanje ovog nivoa može da varira od polaznika do polaznika, u zavisnosti od početnog nivoa, uzrasta, intenziteta i redovnosti učenja, kao i drugih faktora.

Među našim najuspešnijim polaznicima su oni koji su u toku dve akademske godine sukcesivnim pohađanjem četiri kursa (od A1 do B2) uspeli da dostignu B2 nivo i polože odgovarajući međunarodni ispit (FCE).
Redovne grupe imaju 5 do 12 polaznika.
Svi polaznici dobijaju sertifikat o pohađanju kursa, a više od 93% plolaznika škole Blackbird stekne i IBTS sertifikat u skladu sa međunarodnim standardima, na osnovu položenog završnog ispita.
Odgovor na ovo pitanje je ’što pre, to bolje’, pod uslovom da kod deteta postoji pravilno usmereno interesovanje i očekivani napredak. Programi Penny Lane Junior naše škole namenjeni su deci uzrasta od 3 godine.
U najvećem broju slučajeva, polaznici imaju mogućnost izbora dana kada pohađaju nastavu. Raspoređivanje polaznika u grupe vrši se na osnovu ključnih kriterijuma, među kojima je najvažniji početni i ciljni nivo znanja, nakon čega se uzimaju u obzir i drugi opravdani zahtevi u planiranju rasporeda sa ciljem postizanja maksimalne efikasnosti u učenju.
Početno znanje se određuje na osnovu ulaznog testa naše škole, koji pomaže da se definiše početni nivo znanja u odnosu na ciljni kurs.
U najvećem broju slučajeva, početak nastave će uslediti u roku od jedne ili dve sedmice nakon potvrde upisa.

Niste pronašli odgovor?