Back
Škola stranih jezika Blackbird – Ivan Petrić

Ivan Petrić

Senior teacher

When the student is ready, the teacher will appear. Buddha

Učenici i nastavnici imaju zajednički cilj do koga dolaze otvorenom međusobnom saradnjom. Motivacija igra glavnu ulogu u uspešnom usvajanju jezika, koju podstičem kroz razvijanje kritičnog mišljenja, veće autonomije polaznika, kreativnog pristupa i fokusom na funkcionalno korišćenje engleskog jezika. U mom radnom opusu pored predavanja svim uzrastima i nivoima, od najmlađih do odraslih, spada i priprema polaznika za međunarodne ispite, koordininacija projektom Izlet i Erasmus + projekti koje škola uspešno realizuje. Takođe, usmeren sam na neprekidno usavršavanje s obzirom da su učenje i predavanje jezika celoživotne aktivnosti.

Ostali zaposleni