Back
Škola stranih jezika Blackbird – Ljubomir Vasojević

Ljubomir Vasojević

Direktor nastave

Ljubomir Vasojević, profesor engleskog jezika i književnosti. Kao direktor škole Blackibrd, moj posao je da škola dalje razvija tradiciju žive i inovativne nastave. Već više od dve i po decenije, Blackbird je jedna velika, živa i dinamična učionica koja nastavlja da inspiriše nove generacije učenika i nastavnika.