Back
Škola stranih jezika Blackbird - Milica Vojinović

Milica Vojinović

Teacher

Profesor sam engleskog jezika sa višegodišnjim iskustvom. Smatram da je u usvajanju jezika najvažnija njegova upotreba u realnim situacijama i nastojim da u svojoj nastavi cilj bude upravo aktivacija jezika. Takođe mislim da je za učenje jezika jako važna dobra atmosfera na času, koja doprinosi pozitivno procesu učenja, pa od svoje grupe rado pravim tim.
Svojim najvećim adutom smatram rad sa odraslima, s kojima imam najviše iskustva u radu.

Ostali zaposleni