IBTS SERTIFIKATI

Pored polaznika jezičke škole Blackbird, IBTS sertifikati su dostupni i nezavisnim polaznicima
koji se za testiranje mogu prijaviti putem online prijave ili kontaktiranjem škole.

IBTS sertifikati jezičke škole Blackbird su usklađeni sa standardima asocijacije ALTE i CEFR okvira za jezike i obuhvataju kompletan raspon ispita za decu i odrasle, kao i ispite opšteg i proslovnog tipa.

Pored engleskog, IBTS sertifikati postoje i za nemački, italijanski, ruski, norveški, španski i francuski jezik. Sa više od pet stotina kandidata na godišnjem nivou i više od 20 godina tradicije, IBTS sertifkati su priznati od strane velikog broja firmi, organizacija i institucija.

Sa više od pet stotina kandidata na godišnjem nivou i više od 20 godina tradicije, IBTS sertifkati su priznati od strane velikog broja firmi, organizacija i institucija.
Ispiti i sertifikati za decu
IBTS Baby
IBTS Starters (pre A1)
IBTS Movers (A1)
IBTS Flyers (A2)

Ispiti i sertifikati za mlade i odrasle:
IBTS Breakthrough (A1)
IBTS Key (A2)
IBTS Principal (B1)
IBTS Vantage (B2)
IBTS Skills Listening and Speaking (B2)
IBTS Advanced (C1)
IBTS Mastery (C2)

Poslovni ispiti i sertifikati:
IBTS BEC 1 (B1)
IBTS BEC 2 (B2)
IBTS BEC 3 (C1)