Back

TOEFL iBT® test predstavlja meru sposobnosti da razumete i koristite engleski na nivou koji je potreban za studiranje na ovom jeziku. Ispit se polaže onlajn i sadrži komponente razumevanja teksta, govora, kao i pisano i usmeno izražavanje, na nivou akademske upotrebe jezika.

Sa više od 10,000 koledža, institucija i organizacija u više od 130 država u svetu koje priznaju TOEFL iBT sertifikate, ovaj ispit je jedan najpopularnijih i najtraženijih, a među najčešćim kandidatima su:

  • Studenti na diplomskim i post-diplomskim studijama
  • Kandidati za stipendije i sertifikate
  • Studenti i profesionalci koji podnose prijave za vize
  • Akademski i drugi kandidati koji žele potvrdu o svom nivou poznavanja jezika

U zavisnosti od početnog nivoa znanja, jezička škola Blackbird priprema kandidate za TOEFL iBT u okviru tri nivoa pripreme:

  • Uvod u TOEFL iBT: Priprema do postizanja nivoa B1, kao uvod u pripremu za TOEFL iBT
  • Obuhvatna priprema za TOEFL iBT: Priprema koja kombinuje elemente opšteg kursa i fokusirane pripreme za test
  • Fokusirana priprema za TOEFL iBT.