Back

CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS

Jezička škola Blackbird organizuje polaganje Kembridžovih ispita za decu u Čačku.


Iz godine u godinu, sve je veći broj kandidata koji u junskom ispitnom roku polažu neki od ispita za decu i stiču svoj prvi pravi Kembridž sertifikat još u osnovnoj školi.

Statistike pokazuju da je polaganje Kembridž ispita za decu korisno iskustvo, koje pozitivno utiče na dalje sticanje jezičkih znanja, pojačava motivaciju i daje dugoročnu sigurnost u napredovanju ka višim nivoima vladanja jezikom.
Pored polaznika jezičke škole Blackbird, škola Blackbird prima prijave nezavisnih kandidata.
Cambridge ispiti i sertifikati za decu:

Starters (uzrast 9-10 godina)
Movers (uzrast 10-11 godina)
Flyers (uzrast 11-12 godina)