Back

GOETHE

Gete institut je kulturna ustanova koja potpomaže u unapređivanju nemačkog jezika i doprinosi
dobroj međunarodnoj i kulturnoj saradnji između Nemačke i Srbije.

Gete institut je kulturna ustanova koja potpomaže u unapređivanju nemačkog jezika i doprinosi dobroj međunarodnoj i kulturnoj saradnji između Nemačke i Srbije.

Ispiti Gete instituta su usaglašeni sa Zajedničkim evropskim okvirom za jezike (CEFR) i obuhvataju čitav raspon nivoa, od početnog  A1 do najnaprednijeg, C2 nivoa. Jezička škola Blackbird priprema kandidate za različite nivoe Goethe sertifikata, od A1 do C1 Zajedničkog evropskog okvira.
Ispiti za mlade:

Goethe Zertifikat A1 - Fit in Deutch 1
Goethe Zertifikat A2 - Fit in Deutch 2
Goethe Zertifikat B1
Goethe Zertifikat B2
TESTDAF – test za studije

Ispiti za odrasle:

Goethe Zertifikat A1 - Start in Deutch 1
Goethe Zertifikat A2
Goethe Zertifikat B1
Goethe Zertifikat B2
Goethe Zertifikat C1
Goethe Zertifikat C2
Poslovni ispiti: Goethe - Test PRO