Back
Škola stranih jezika Blackbird - Ivana Grujović

Ivana Grujović

Senior teacher | Test coordinator

U školi Blackbird sam već 12 godina, i u tom periodu radila sam sa više različitih uzrasta i nivoa znanja. Smatram da se jezik najlakše usvaja postavljanjem realnih situacija na časovima, kada su učenici u stanju da komuniciraju na različite teme. Najvećim poslovnim uspehom smatram broj uspešno pripremljenih kandidata za Cambridge ispite i druge međunarodne ispite na svim nivoima znanja, kao i odnosom sa polaznicima koji traje tokom tečaja i godinama kasnije. Kao akademski menadžer škole uživam da pratim polaznike koji i kod drugih kolega počinju sa nižim nivoom znanja, napreduju u usvajanju jezika i dostižu visoke nivoe znanja i sertifikate upotrebljive i trenutno i u kasnijem školovanju i karijeri.

Ostali zaposleni