Back
Škola stranih jezika Blackbird - Ana Stojanović

Ana Stojanović

Teacher

Kao neko ko je i sam polagao Cambridge ispite, svojim iskustvom mogu doprineti boljem učinku kandidata. Tako mogu ukazati na česte greške, trikove i sa polaznicima razviti bolju strategiju za ove ispite. Smatram da je najbolja motivacija polaznika blizak odnos sa nastavnikom i prijateljska admosfera koja mora doprineti dobrom rezultatu.

Ostali zaposleni