Back

TBL for Tourism

Engleski jezik za rad u turizmu

LOGO


PROGRAM


 

Erasmus+

KONTAKT OSOBA


Ljubomir Vasojević, Jezička škola Blackbird, Cara Lazara 27, 32000 Čačak, ljubomir.vasojevic@blackbird.co.rs

CILJEVI PROJEKTA

Uspešna komunikacija na engleskom jeziku je jedna od najvažnijih kompetencija za rad u oblasti turizma i ugostiteljstva, bez obzira na vreme, mesto i učesnike u samoj komunikaciji. TBL 4 TOURISM je program obuke zasnovan na savremenim metodama praktične nastave (Task-based Learning, TBL) koji se razvija  u sklopu međunarodnog Erasmus+ projekta, u saradnji sa stručnjacima iz više sfera turizma i ugostiteljstva.

TBL for Tourism ima za cilj efikasno korišćenje engleskog jezike za rad u turzimu i ugostiteljstvu, kako od strane zaposlenih u ovom sektoru  tako i od strane učenika stručnih škola.

PREDNOSTI I MOGUĆNOSTI

U osnovi ovog inovativnog programa je razvoj efikasnih komunikativnih veština kroz rešavanje praktičnih zadataka.

Program obuke TBL for Tourism sadrži veliki potencijal za rad u stručnim školama, za dodatnu motivaciju nastavnika i učenika, kao i efikasno podizanje kompetencija učenika u korišćenju engleskog za komunikaciju na poslu i obavljanje radnih zadataka.

U tom smislu, TBL for Tourism je podjednako  dragocen i u realizaciji obuke zaposlenih, odnosno podizanju kompetencija u sklopu programa prekvalifikacije, dokvalifikacije i stručnog usavršavanja/ obuke zaposlenih.

PARTNERI NA PROJEKTU

Pored jezičke škole Blackbird, partneri na projektu su:

Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente (CPIP) je rumuska NVO sa sedištem u Temišvaru, koja radi na promociji celoživotnog učenja.

Serveis Lingüístics de Barcelona (SLB) je organizacija jezičkih edukatora, sa sedištem u Barseloni, koja pruža obuke stranog jezika, obuke nastavnika, usluge prevoda i obrazovne materijale. SLB je lider u TBL pristupu nastavi i učenju jezika, kao i dizajniranju strukture obuke.

York Associates je vodeći organizacija u sprovođenju obuka za međunarodnu komunikaciju i poslovni engleski. Specijalizovni su za kvalitetnu obuku engleskog jezika, poslovnu komunikaciju, unapređenje liderskih veština, obuku odraslih u svim sektorima – poslovnom, javnom, političkom, trgovinskom i obrazovnom sektoru.

Andragoski zavod Ljudska univerza Velenje (LUV) je institucija koja pruža usluge u sektoru obrazovanja odraslih. Programi uključuju osnovnu obrazovanje za odrasle, srednje stručno obrazovanje, jezičke i informatičke kurseve prilagođene raznim ciljnim kategorijama kao i orijentacije na tržištu rada i mađunarodne projekte.

AKTIVNOSTI PROJEKTA TBL 4 TOURISM

Izrada programa obuke TBL for Tourism planirana je u nekoliko faza, u svakoj od kojih postoji mogućnost saradnje i uključivanja saradnika na lokalnom i nacionalnom nivou.

Partneri na projektu će raditi na izradi inovativnog programa obuke nastavnika, kao i na stvaranju materijala za podršku takvom pristupu učenja jezika u turizmu kroz tri ishoda projekta.

Prvi ishod

Proces projektnog ishoda 1 uključuje tri osnovna zadatka koji su dalje podeljeni u različite aktivnosti. Zadaci se sastoje od utvrđivanja ciljne profesije u turističkoj industriji, sprovođenja analize potreba i prepoznavanja ciljnih zadataka.

Drugi ishod

Drugi ishod projekta će se fokusirati na razvijanje TBL pedagoškog nastavnog plana zasnovanog na sprovedenoj analizi prvog ishoda projekta. Ovo podrazumeva upotrebu ciljnih zadataka i korišćenje tih podataka u kreiranju niza pedagoških zadataka.

Treći ishod

Projektni ishod 3 je dizajniranje i osmišljavanje kursa obuke koji će pomoći jezičkim trenerima da sprovedu nastavni plan i program zasnovan na TBL-u. Kurs obuke takođe može biti kreiran kao samostalni kurs koji je u potpunosti dostupan onlajn.